15% de descompte en totes les actuacions de control que vinguin a través del Club Gresol

a) Acte de comprovació en matèria d’incendis en Hotels, Hostals, Càmpings, Allotjament Turístic, etc.

b) Estudis d’immissió de sorolls d’activitats i instal·lacions i estudis d’aïllament d’establiments.

c) Controls inicials, periòdics i certificacions tècniques d’establiments incloses en la Llei 11/2009, del 6 de juliol, desenvolupada pel Decret 112/2010 i en la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

d) Controls inicials i periòdics d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

e) Due Diligences en matèria de Prevenció Contra Incendis d’establiments.

Contacte