Fundació Gresol

 

Membres del Patronat de la Fundació

Anton Pont

Emili Correig

Joan Batet

Jordi Rull

Miquel A. Puig

Merche Dalmau

Maria José Figueras

Josep Gomà-Camps

José M. Mezquita

Julián Mollá Rudiez

Urbano Rifaterra

José Rodríguez

Joan M. Roig

María Sáenz de Santa María

President d'Honor

President

Vicepresident

Secretari

Tresorer

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Director - Gerent

                                                   Robert Moragues

 

Adjunta de Direcció

                                                      Marta Martínez  

 Relacions Institucionals 

                                                      Mar Moragues

 

Administració

                                                     Miriam Chaves