Fundació Gresol

reduida

Membres del Patronat de la Fundació

Anton Pont

Julián Mollá Rudiez

Joan Batet

Jordi Rull

Emili Correig

Maria José Figueras

Josep Gomà-Camps

Ignacio Pallarés

Miquel A. Puig

Urbano Rifaterra

José Rodríguez

Joan M. Roig

María Sáenz de Santa María

President d'Honor

President

Vicepresident

Tresorer

Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Director - Gerent

Robert Moragues

 

Adjunta de Direcció

Marta Martínez  

 Relacions Institucionals 

Mar Moragues

 

Administració

Miriam Chaves