JORNADES DE REFLEXIÓ

És important trobar espaïs i temps de silenci que ens permetin aprofundir en els nostres valors, consciència i contemplar la realitat més enllà de la immediatesa.

En tots els àmbits de la existència humana intervé la reflexió i la motivació com a mecanisme per aconseguir objectius i arribar a determinades metes. El món ha evolucionat d’una manera vertiginosa i s’està produint una hiperacceleració de la vida quotidiana, propiciada en part per l’eclosió i la implementació de les noves tecnologies. La vida empresarial i la funció directiva avui estan sotmeses a uns nivells de pressió, exigència i incertesa que resulten difícils de suportar i integrar. La complexitat de les relacions i la obsolescència dels valors i enfocs tradicionals es posa de manifest en el dia a dia, la sensació de viure molt veloçment és molt present en els empresaris i directius, i cada cop és més evident la necessitat d’espiritualitat i de parar per reflexionar.